English

WordPress Theme

Rrethe Nesh

about-us


Rrethe Nesh

E-19 Snow-shoeing ne Kosove – Raketa Bore ne Kosove ka filluar se operuari pas trajnimit ne France me 2014. Jemi trajnuar nje grup prej tre bjeshkatareve ne teknikat e ecjet ne bore dhe kerkim shpetim ne rraste orteku dhe rreziqeve te ndryshme ne mal. Jemi pajisur me te gjitha pajisjet e nevojshme per kete aktivitet dhe me pajisje per kerkim shpetim ne mal.

Veprojme idividualisht dhe ne ekip me nje pervoje disavjecare ne bjeshkatari dhe turizem malor. Qellimi I grupit eshte promovimi I ketij aktiviteti ne Kosove, dhe promovimi I vlerave te turizmit malor nderkombetarisht.