English

WordPress Theme

Aktivitetet

about-us


Aktivitetet

Aktivitetet tona do te fillojne para sezonit te dimrit me trajnime dhe vetedijesim rreth ketij aktiviteti ne Prizren.

Trajnimet do tembahen neper objekte shkollore dhe institucione o perkatese qe perbushin kushte per mbajtjen e nje trajnimi.

Me reshjet e par ate bores aktivitetet do te fillojne ne praktike. Vendet ku do te ndollin aktivitete jane :

  • 1. Bjeshket perreth qytetit te Prizrenit
  • 2. Malet e Sharrit
  • 3. Malet ne viset e ndryshme te Kosoves sipas kerkesave te Klienteles.
  • 4. Poashtu pajisjet I rentojme sipas kerkesave me marveshje rreth cmimit.